สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2018
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 2705
Page Views 14984
 
กองช่าง

นายนิติกร ทรงเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอนุกูล จำรัสรักษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายเอกพงษ์ ศรีวิสัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสุวัฒน์ ระวิชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวดารารัตน์ จำปาชุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวรวุฒิ เดชาสมุทรกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายชัชชัย พรมศาลาเมฆ
พนักงานขับรถขยะ

นายสุริยเดช จิตราช
พนักงานประจำรถขยะ

นายศักดิ์ดา จิตรภักดี
พนักงานประจำรถขยะ

นายวัฒนา จิตราช
พนักงานประจำรถขยะ

นายกิตติคุณ สีนวน
พนักงานประจำรถขยะ

นายณรงค์ชัย แสนเสนยา
พนักงานสูบน้ำ

นายสุขสวัสดิ์ อาจวิเชียร
พนักงานสูบน้ำ

นายธนพงศ์ คุณวิบูลย์
พนักงานสูบน้ำ

นายเจริญผลดี ไพละออ
พนักงานประปา