สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/07/2018
ปรับปรุง 24/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 2671
Page Views 14950
 
กองคลัง

นางเพนียง วงษ์ท้าว
รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิไลพร คงประเสริฐ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาววิภาวี เชื้อดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาวสุนทรีย์ หันไชยเนาว์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางอาภัสสร สิงห์จารย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

สิบเอกปฏิเวธ หระมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวยุพิน ดาด้วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางกุลรัตน์ ดอกแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ